Mik a feltételek?

Módosítás feltételei:

A felek esetleges jogvitáikat megkísérlik peren kívül intézni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Budapesti XVIII. Kerületi Bíróság illetékességét. A vételár csak az ajánlatban tételesen feltüntetett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik. 

Figyelmébe ajánljuk!

Egyéb igény esetén:

A szerződési feltételek ide kattintva tekinthetőek meg.

Amennyiben ezeken felüli igénye lépne fel, kérjük, jelezze felénk! A megrendelő aláírásával igazolja, hogy a GL Fatelep Kft. hatályos Általános Szerződési Feltételeit elolvasta és az abban foglaltakat tudomásul vette. A megrendelés módosítása változtat a gyártási és szállítási határidőn is. Módosítás csak írásban történhet, a megrendelést követő 1 munkanapon belül díjmentesen, 1 munkanapon túl nettó 15.000 forint ellenében. Amennyiben a módosítás a gyártás megkezdése után történik, az addig legyártott alkatrészek (pl. egyedi méretre vágott panelek) árát és minden addigi felmerült egyéb költséget a Megrendelőnek kötelessége megtéríteni. A GL Fatelep Kft. és Megrendelő alternatív megoldás keresésére törekszenek. Amennyiben találnak ilyen megoldást, az eredeti megrendelést módosítják és az új megrendelés szerinti árak mellett számolnak el egymással. Amennyiben GL Fatelep Kft. és Megrendelő nem találnak alternatív megoldást, Megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni. A gyártó késedelmes teljesítése esetén a szerződésben megjelölt gyártási határidő változhat, a késedelmes teljesítésért GL Fatelep Kft. felelősséget nem vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt termékek tulajdonságairól, azok megfelelő meghatározásának módjáról, a szükséges tájékoztatást megkapta, azokat ellenőrizte és megfelelőnek találja.